יום שני , ינואר 22 2018
מבזקים

מהפכת התכנון של רמת-גן

במשך שנים ארוכות הייתה רמת-גן גן עדן לקבלנים, שבנו בכל פינה בעיר, לפעמים ללא תשתיות ראויות * בימים אלו יוצאת עיריית רמת-גן להכנת תכנית מתאר עירונית, שתכלול בין השאר מדיניות בנייה לגובה * מהפכת התכנון של העיר רמת-גן יוצאת לדרך!

לאחר שנים ארוכות ללא תכנון מקיף כנדרש, הכריזה עיריית רמת-גן לאחרונה על יציאתה להכנת תכנית מתאר עירונית, הכוללת תכניות ייעודיות לכל שכונה בהתאם לאופייה וצרכיה. התכנית תאפשר ודאות תכנונית הן לתושבי העיר והן ליזמים וקבלנים.

ישראל זינגר, ראש עיריית ר"ג

ישראל זינגר, ראש עיריית ר"ג

ראש עיריית רמת-גן, ישראל זינגר, אמר לאחרונה בדיון הקואליציה בו הוכרזה הכנת תכנית המתאר: "אמרתי בעבר ואני חוזר ומדגיש – יש לחתור לוודאות תכנונית בעיר ולפוגג ככל הניתן חוסר ודאות. הפתעות יש לשמור לימי הולדת בלבד. אני משוכנע שעם השלמת כלל המהלכים התכנוניים, נהפוך מעיר המנוהלת על ידי אילוצים תכנוניים (דוגמת תמ"א 38) לעיר שקובעת ומנהלת את סדר היום התכנוני, למען תושביה".

החזון התכנוני המתהווה ברמת-גן מתבסס על יסודות החזון הכולל לעיר, כפי שגובש לאורך השנה האחרונה במסגרת בניית תכנית אסטרטגית עירונית. חזון זה כולל בתוכו קידום איכויות המשלבות בין חיוניות עירונית אינטנסיבית המותאמת לערי מרכז הארץ, לצד אפשרויות פיתוח שכונתיות וקהילתיות המותאמות לאורח החיים הרמת-גני. בנוסף תקדם רמת-גן מרחב פתוח המקשר בין ערי גושי דן, שיציע לעוברים והשבים בה מעבר אטרקטיבי הכולל רצף ירוק, לצד יזמות ופעילות עסקית.

לצד אלו מציגה רמת-גן חזון הכולל צמיחה מושכלת, על בסיס הקיים, וחיזוק ייחודיות בתוך מגוון אזורי העיר. המטרה: שימור המורשת, קידום איכות החינוך ועוד. בנוסף תקדם רמת-גן את פיתוח המרחב הציבורי כמפתח לאיכות עירונית כוללת, על בסיסי שילוב מיטבי של מבני ציבור, שטחים ירוקים, גינות, רחובות ועוד.

חלק מרכיבי התכנית לטווח הארוך כבר יצאו לפועל בוועדת בניין עיר, כאשר החלק המשמעותי בתוכה הוא הכלת מדיניות הבנייה לגובה, המגדירה את המקומות בעיר בהם ניתן לבנות לגובה ומגבילה את קומות הבנייה באזורי העיר הרלוונטיים. בנייתמבניםגבוהיםהינהחלקבלתינפרדמהנוףהעירוניבישראלמזהעשוריםובשניםהאחרונותהפכהלתופעה מוכרתלארקבמרכזיהמטרופוליןהמבוקשיםאלאגםבעריםהפריפריאליות.בנייתמבניםגבוהיםהינהחלק בלתינפרדמדפוסיהמגוריםהמבוקשיםבישראל במגווןרחבשלעריםושכונות וללאספקדפוסבניהמקובל ומועדףלשימושיתעסוקהוכןלמסחרומלונאות.

"עד לפני שנתיים אושרו מגדלים ברחבי העיר ללא תכנון. כל אחד יכול היה להתעורר בבוקר ולגלות  שמגדל בן 30 קומות עתיד להיבנות סמוך לביתו. מדיניות הבניה לגובה מסדירה את כל סוגית המגדלים ומגדירה היכן הועדה המקומית תאפשר מגדל והיכן לא. הקווים המנחים לבנית מגדלים הינם הצירים הראשיים כגון: ז'בוטינסקי, אבא הלל, בן גוריון. כמו כן נקבעו אזורים בהם יאושרו מגדלים רק אם צומחת תועלת לטובת הציבור כדוגמת גינה ציבורית, גן ילדים, חניון ציבורי וכו'. במתחמים אלו שיקול הדעת יהיה בידי צוות התכנון והוועדה המקומית. יש לציין כי מגדל לא מוסיף יותר צפיפות מהמותר באותו אזור. הוא רק מאפשר למספר בניינים להתאחד, ולבנות מגדל אחד ובשאר השטח להקים מבנה ציבורי או לפתח גינה ציבורית", אומרת יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה וסגנית ראש העיר, עו"ד אביבית מאור נמרודי.

תכנית נוספת שכבר יצאה לדרך וסיימה את שלב ההתנגדויות בוועדה המחוזית, היא תכנית רג/52, המגדירה את ייעול השימוש בשטחים החומים ותאפשר בניית מבנים ציבוריים בקומות תוך ניצול מרבי של השטח החום. "יוזמה זו, שרמת-גן היא הראשונה הנוקטת בה, נלמדת היום וצפויה להתקיים גם בערים נוספות בארץ, לאחר שזכתה לברכתו של מינהל התכנון. אני מאמינה שתכנון נכון הוא תכנון יצירתי, הדורש מציאת פתרונות מחוץ לקופסה", אומר מאור נמרודי.

תוך כך ממתינים עתה בעיריית רמת-גן להמלצותיה של אדר' מרים ארז, שסיימה לאחרונה את הליך שמיעת ההתנגדויות לתכנית רג/52, המגדירה את אופן מימוש הזכויות בתמ"א 38 – מהו הגובה המותר, קווי הבניין המותרים ויחס ההריסה והבניה באזורי העיר. "מדובר בתכנית חשובה מאוד היוצרת ודאות תכנונית בעיר ותשים סוף לתופעת המאכערים. כל קבלן, יזם ותושב יידע בדיוק מה הוא יכול לקבל כאשר יוצאים לפרויקטים של תמ"א 38, ולא יהיו עוד לחצים במערכת לטובת צד כזה או אחר", מסביר ראש העיר, ישראל זינגר. Photo by: Shlomi Mizrahi   |    FACEBOOK.com/shlomim9    |    www.SHLOMIZ.co.il

על מנת לשמור על הריאות הירוקות של העיר לצד הבנייה המתפתחת, יזמה עיריית רמת-גן גם את הפרוגרמה למבני ציבור, המגדירה במדויק את ייעודי הקרקע והשטחים החומים והירוקים בעיר, מציינת מה קיים בהם כיום וכיצד יש לנצלם בעתיד בצורה המיטבית לרווחת הציבור.

בנוסף מבצעת עיריית רמת-גן קידום יזום לתכניות המותאמות לשכונות העיר. במטרה לאפשר לכל שכונה לצמוח בהתאם לאופייה וגם לשמור על האופי הקיים, תבנה עיריית רמת-גן תכניות המותאמות לכל שכונה על פי אופייה וצרכיה העתידיים, תוך התחשבות בנושא תשתיות ציבוריות, שטחים פתוחים, אזורי מסחר ותעסוקה, צפיפות, חנייה ועוד.

בחלק מן השכונות כבר נעשה תכנון מותאם – דוגמת שכונת רמת עמידר – שעברה תהליך של 'שיתוף הציבור' ותכנון מיטבי בשיתוף התושבים, שכונת קריית בורוכוב- שהוכרזה כשכונה לשימור ותהווה סוג של 'נווה צדק' ברמת-גן. לטובת התכנון המותאם לשכונות, נשכרו מתכננים נפרדים לכל שכונה, הלומדים את הצרכים ואת הפוטנציאל הגלום בשכונות השונות, ויבצעו – בשיתוף התושבים – את התכנון השכונתי לשנים הבאות. "שקיפות ושיתוף ציבור הן חלק מאבני הדרך שהצבתי לעצמי עם כניסתי לתפקיד. אין לי ספק שתכניות המותאמות לכל שכונה צריכות להיבנות יחד עם התושבים, שיודעים הכי טוב מה חשוב להם", אומר זינגר.

אביבית מאור נמרודי

אביבית מאור נמרודי

זאת ועוד, במעבר שבין תכנון חסר לתכנון כולל ומקיף, צפויה עיריית רמת-גן להתמודד עם אתגרים משמעותיים. לאור הצמיחה האינטנסיבית והתוספת המשמעותית של יח"ד בעיר, על העירייה מוטלת המשימה לייצר מקומות עבודה וכן הכנסות נוספות לעיר. לאור זאת פועלת העירייה ליצירת שטחי מסחר ותעסוקה חדשים ופיתוחם. "ערכנו לאחרונה דיון משמעותי עם ראש מינהל התכנון, בינת שוורץ, בעניין זה. מצאנו אצלה אוזן קשבת ורצון לקדם יחד איתנו את העיר, אבל באחריות. אני מאמינה שנוכל יחד להגדיל את כמות התושבים, לצד הגדלת היצע התעסוקה, המסחר, הרחבת התשתיות ועוד", אומרת מאור נמרודי.

"להבדיל מרשויות אחרות, הוועדה המקומית ברמת-גן אינה חוששת מההתחדשות העירונית ונכונה לקראתה. בין היתר פועלת הוועדה למיגור תופעת ה"מאכערים" והמקורבים שהייתה נהוגה בעירייה עשרות שנים. כיום כל קבלן או תושב יודעים בדיוק מה הם יכולים לקבל במסגרת כל פרויקט והוודאות התכנונית מחלחלת לשטח. אחת המטרות שהוצבו היא לשמור על צביונה של כל שכונה ולוודא שכל תושב יקבל ליד הבית את כל השירותים שהוא זקוק להם החל מחנייה ומכולת ועד למקומות עבודה ומוסדות חינוך מהטובים בארץ", מסכמת מאור נמרודי את החזון המשותף לראש העיר, לה ולקברניטי העיר.

תוך כך מבקשת כיום העירייה להקים אזור מסחר חדש לחלוטין על כביש 4 מצד מזרח, שיהווה מעין 'מתחם בורסה' נוסף שישמש עורק כלכלי נוסף לעיר. עיריית רמת-גן מקדמת גם הקמת שבילי אופניים, נת"צים בשת"פ עם משרד התחבורה, תכנית מקיפה לחניונים ציבוריים ועוד, וכמובן עושה כל אשר ניתן כדי שעבודות הקמת הרכבת הקלה יעברו במינימום הפרעה לתושבי העיר ולחולפים בה, לאחר שהעירייה התעקשה לקבל את הסדרי התנועה שנראו לה נכונים. הכל כחלק מהמהפכה התכנונית החדשה ברמת-גן שבמסגרתה מחדשים ומתכננים – אבל באחריות! לא רק בנייה, אלא גם ובעיקר תשתיות – למען התושבים.

אודות עשת מערכת Israel Money

להשאיר תגובה

האימייל שלך לא תפורסם.שדות חובה מודגשות *

*